Folkrätt

Ordförklaring

Folkrätten är ett regelsystem som gäller i förhållandet mellan stater som rättssubjekt, internationella organisationer och andra folkrättssubjekt. I folkrätten ingår läran om folkrättens rättskällor, förhållandet mellan folkrätt och nationell rätt, staternas territorium, befolkning, representation samt deras jurisdiktion och immunitet, traktaträtt, internationella organisationer som FN och EG/EU, diplomatiska förbindelser, fredlig konfliktlösning, krig och fred, mänskliga rättigheter samt en del mer specialiserade områden som nedrustningsrätt, rymdrätt och havsrätt.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Petitionsrätt, Signatär, Signatärmakt, Inre vatten, Reciprocitetsprincipen