Fishing expedition

Ordförklaring

Myndighets undersökning av företag och privatpersoner som syftar till att upptäcka oegentligheter. T ex kan nämnas åtgärder för att upptäcka företags otillåtna konkurrensbegränsande åtgärder eller privatpersoners skattesmitning.

Kategorier

Konkurrens, Skatt