Firma

Ordförklaring

Företagets namn. Firma registreras hos Bolagsverket och näringsidkaren får därigenom ensamrätt till namnet.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Firmateckningsrätt, Bifirma

Relaterade mallar

Bolagsordning privat 2019

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2019

Bolagsordning privat Engelsk 2019