Finanspolitik

Ordförklaring

Styrningen av statens inkomster och utgifter som görs av staten för att påverka samhällsekonomin. De instrument som används är skatter och offentliga utgifter som påverkar efterfrågan i ekonomin och därigenom landets produktion, arbetslöshet och inflation.

Underkategorier

Transmissionsmekanism, Ekonomisk politik