Finansmarknad

Ordförklaring

Marknadsplats för finansiella tillgångar, finansiella instrument, värdepapper, valutor och råvaror.

Kategorier

Nationalekonomi

Underkategorier

Valutamarknad, Kreditmarknad, Aktiemarknad