Finansieringsanalys

Ordförklaring

Redovisning av hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har använts under räkenskapsåret. Större företag måste göra en finansieringsanalys i årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket.

Kategorier

Analys