Finansiell tillgång

Ordförklaring

Tillgångar som ger finansiell avkastning. Dessa är huvudsakligen räntebärande tillgångar såsom fordringar eller riskbärande tillgångar såsom uthyrda fastigheter och värdepapper.

Kategorier

Tillgång

Underkategorier

Finansiella intäkter

Relaterade mallar

Allmänna villkor för leasing 2020

Checklista - Företagsundersökning (Due Diligence) 2020

Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2020

Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2020