Filial

Ordförklaring

Underavdelning till ett företag med annat säte än huvudavdelningen, oftast utomlands.

Kategorier

Decentralisering, Företag

Relaterade mallar

Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av filial utomlands 2020

Fullmakt till VD (Filial) Engelsk 2020

Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av nytt kontor i Sverige 2020