Fastställelseintyg

Ordförklaring

Intyg som visar att årsredovisningen fastställts. Intyget ska skickas in till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen.

Kategorier

Bolagsverket, Årsredovisning, Intyg