Fastighetstaxering

Ordförklaring

Värdering av fastighet för taxeringsändamål. I regel är utgör taxeringsvärdet 75% av marknadsvärdet.

Kategorier

Fastighet, Taxering

Underkategorier

Taxeringsvärde