Fast ränta

Ordförklaring

Innebär att räntan inte påverkas av förändringar på räntemarknaden då den enligt avtal är bunden till en viss storlek under avtalets löptid.

Kategorier

Ränta, Bundet lån

Underkategorier

Bunden ränta

Relaterade mallar

Låneavtal - Fast ränta (med säkerhet) 2019

Villkor för förlagslån (Enkelt) 2019

Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2019