Fast egendom

Ordförklaring

Mark inklusive eventuella byggnader. All egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom.

Kategorier

Egendom, Fastighet

Underkategorier

Hypotekskredit, Fastighetsinteckning, Gåvobrev fast egendom

Relaterade mallar

Apportavtal - Fast egendom 2020

Köpeavtal lös egendom 2020

Köpekontrakt och köpebrev (Avstyckning) 2020