Faktiskt fel

Ordförklaring

Ett faktiskt fel föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller t ex en fasighets areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt.

Kategorier

Reklamation

Underkategorier

Konkret fel