Fackman

Ordförklaring

Specialist. Yrkeskunnig person. Motsatsen till en lekman.