Fackförbund

Ordförklaring

Central facklig organisation bestående av flera fackföreningar inom samma bransch eller yrkeskategori.

Underkategorier

PTK, OFR, Arbetstagarorganisation

Relaterade mallar

Pärm - för personalförsäkringar 2020