Förvaltningsrevision

Ordförklaring

En granskning som ser till att styrelsens beslut är formellt riktiga och att styrelsen inte handlar i strid med instruktioner från stämman och, om det rör sig om en förening, inte strider mot föreskrifter i stadgarna.

Kategorier

Styrelse, Bolagsstämma