Förvaltningsberättelse

Ordförklaring

En del av ett företags årsredovisning där styrelsen berättar om större händelser inom företaget under året. Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av resultat- och balansräkning och kassaflöde. Utöver detta innehåller förvaltningsberättelsen analys av framtida marknadsförhållanden, strategier och förväntade resultat.

Kategorier

Årsredovisning

Relaterade mallar

Slutredovisning likvidation 2020