Förvaltning

Ordförklaring

Skötsel eller administration av något för annans räkning.

Underkategorier

Passiv förvaltning, Aktiv förvaltning, Förvaltningsplan, Kommunal inkomstskatt, Förvaltningsavtal

Relaterade mallar

Förvaltningsavtal - Ekonomisk förvaltning 2020

Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2020

Förvaltningsavtal - Teknisk förvaltning 2020