Förundersökning

Ordförklaring

Utredning som leds av polis eller åklagare med anledning av brott. Förundersökningen syftar till att utreda vem som kan misstänkas för brottet samt underlag skapas för eventuellt åtalsbeslut och rättegång.

Kategorier

Brottmål

Underkategorier

Misstänkt, Åklagare, Polis