Förtida lösen

Ordförklaring

Lösen av en option innan slutdagen.

Kategorier

Option