Försäkring

Ordförklaring

Ett avtal till skydd mot framtida ekonomiska risker.

Underkategorier

Återförsäkring, Sakförsäkring, Självrisk, Tilläggspremie, Underförsäkring, Helvärde, Kaskoförsäkring, Kollektiv konsolidering, Kollektivt medförsäkrad, Konsumentförsäkring, Låneskyddsförsäkring, Momentan reallokering, Motorfordonsförsäkring, Allanregeln, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, Avbrottsförsäkring, Byggfelsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Försäkringsgivare, Försäkringsmäklare, Försäkringsperiod, Försäkringspremie, Försäkringstid, Försäkringsvillkor, Försäkringsöverskott, Garanterad ränta, Garanterat belopp, Generellt förmånstagarförordnande, Arbetslöshetsförsäkring, Premie, Risksumma

Relaterade mallar

Tjänstebilspolicy 2020

Anställningsavtal verkställande direktör 2020

Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2020

Sjukdomsförsäkran 2020