Förmögenhetsgemenskap

Ordförklaring

En förmögenhet som tillhör flera personer gemensamt t ex på grund av äktenskap.

Kategorier

Äktenskap