Förmögenhetsförvaltning

Ordförklaring

Förvaltning av större summor pengar åt privatpersoner eller företag. En kapitalförvaltare sköter förvaltningen av investeringsportföljen i samråd med sin klient. På så vis krävs inte så omfattande kunskaper på klientens sida. Denna förvaltning är mer eller mindre aktiv.

Kategorier

Aktiv förvaltning

Underkategorier

Portföljförvaltare