Förlikning

Ordförklaring

Uppgörelse i godo mellan parter utan domstol om ett omtvistat eller ovisst rättsförhållande. I förmögenhetsrättsliga mål försöker domaren under förberedelsen att förlika parterna. I samband med förlikning kan parterna begära att domstolen stadfäster förlikningen genom dom.

Kategorier

Dom

Underkategorier

Processförlikning, Förlikningsavtal

Relaterade mallar

Förlikningsavtal (Avskrivning) 2020

Ömsesidig avslutning av anställningsförhållande 2020

Ansökan om återvinning (tredskodom) 2020