Företagsvärdering

Ordförklaring

Företagsvärdering innebär att ett företags (oftast ett aktiebolags) värde uppskattas enligt en viss metod.

Kategorier

Företag, Värdering

Underkategorier

Substansvärde, Avkastning på rörelsekapital, Avkastningsvärde, Avkastningsvärdemetoden, Cash Flow-metoden, Du Pont-analys