Företagsköp

Ordförklaring

Det finns två sätt att köpa en verksamhet. Det ena innebär att köparen endast köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar vilket kallas inkråmsaffär. Det andra sättet innebär att aktier í ett aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag.

Kategorier

Företag, Företagsförvärv

Underkategorier

Corner, Företagsöverlåtelse

Relaterade mallar

Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2020