Företagsekonomi

Ordförklaring

Läran om företags hushållning med begränsade resurser.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Redovisning, Kalkylering