Företagare

Ordförklaring

Näringsidkare och entreprenör. Den som äger företaget.

Underkategorier

Arbetsgivare, Aktieägare

Relaterade mallar

Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2021

Allmänna villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2021

FK 9210 Arbetsskadeanmälan