Företagare

Ordförklaring

Näringsidkare och entreprenör. Den som äger företaget.

Underkategorier

Arbetsgivare, Aktieägare

Relaterade mallar

Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2020

Allmänna villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2020

FK 9210 Arbetsskadeanmälan