Företagaransvar

Ordförklaring

Straffrättsligt ansvar för företagare. Företagaren har enligt lag en garantställning som innebär ett direkt ansvar för gärningar som begås av en anställd.

Kategorier

Ansvar, Företag