Företag

Ordförklaring

Näringsverksamhet som drivs i bolagsform av en eller flera fysiska eller juridiska personer.

Kategorier

Bolag

Underkategorier

Producentvara, Produktion, Styrelse, Tillväxtfas, Verkställande direktör, Intern kontroll, Mogen fas, Organisationsplan, Outsourcing, Arbetstagare, Association, Corporate Social Responsibility, Cykliska företag, Egenföretagare, Enskilt företag, Företagaransvar, Företagsvärdering, Företagsförvärv, Chef, Firma, Fusion, Avstämningsbolag, Bolagsordning, Filial, Företagsköp, Företagsekonomi, Kedja, Management, Defensiva bolag/aktier, Delägare, Konsolidering, Distribution, Företagspresentation, Bifirma

Relaterade mallar

Hyresavtal - Lokal 2020

Enkel borgen av företag (Beloppsbegränsad) 2020

Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2020

Proprieborgen av företag (Efterställd regressrätt) 2020