Förening

Ordförklaring

En föreningen är en sammanslutning av intressenter som på ett organiserat sätt ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. En föreningen är en juridisk person och man skiljer på ideella och ekonomiska föreningar.

Underkategorier

Ideell förening, Föreningsfrihet, Ekonomisk förening, Bostadsrättsförening, Stadgar, BRF, Utträde, Medlem