Följesedel

Ordförklaring

En följesedel är ett leveranskvitto. En skriftlig handling som följer med en leverans och innehåller uppgifter om varan och kvantitet.

Kategorier

Kvitto

Relaterade mallar

Följesedel 2020

Följesedel Engelsk 2020

Orderbekräftelse 2020