Extra bolagsstämma

Ordförklaring

Extra bolagsstämma är en stämma som hålls utöver ordinarie bolagsstämman. En kallelse till extra bolagsstämma måste under vissa förhållanden utlysas när viktiga frågor ska behandlas, eftersom att bolagsstämman är ett bolags högst beslutande organ.

Kategorier

Bolagsstämma

Underkategorier

Kallelse bolagstämma

Relaterade mallar

Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020

Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020

Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2020