Entreprenadgränslista

Ordförklaring

En entreprenadgränslista är en lista som upprättas vid komplexa general- och totalentreprenader där ansvar och kostnader fördelas på aktörerna.

Kategorier

Totalentreprenad, Huvudentreprenad, Generalentreprenad