Enskilt företag

Ordförklaring

Ett privat företag till skillnad från ett offentligt företag.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Bolagsverket

Relaterade mallar

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020

Lönepolicy 2020

Individuell handlingsplan 2020

Körjournal tjänstebil 12 mån 2020