Enkelt planförfarande

Ordförklaring

Ett förenklat handlingsförfarande för en detaljplan som tillämpas när ett ärende inte bedöms ha något allmänt intresse, utan bara intressera de närmast berörda.

Kategorier

Detaljplan