Enkel ränta

Ordförklaring

Ränta som är uttryckt så att den inte tar hänsyn till ränta på ränta effekt.

Kategorier

Ränta

Underkategorier

Ränta på ränta effekt, Enkel årsränta

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2020