Enkel bokföring

Ordförklaring

Bokföring som bygger på att varje transaktion bokförs en gång t.ex. i en kassabok. Vanligtvis tillämpas dubbel bokföring där varje transaktion bokförs på två ställen.

Kategorier

Bokföring