Ekonomistyrning

Ordförklaring

Ekonomisk styrning. Åtgärder inom en verksamhet som utförs för att uppnå uppsatta ekonomiska mål. Termen inkluderar finansiell styrning och resultatstyrning, budgetering, kalkylering, redovisning och strategisk planering.

Kategorier

Management

Underkategorier

Allokering, Budget, Efterkalkyl, Förädlingsenhet, Controller