Ekonomiskt bistånd

Ordförklaring

Stöd i form av pengar till ett land, område, hushåll eller person.

Underkategorier

Absorptionsförmåga, Bidrag, Biståndshushåll