Ekonomisk förening

Ordförklaring

Förening som genom ekonomisk verksamhet tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen och bygger ofta på producent- eller konsumentkooperativ grund. En ekonomisk förening måste ha minst 3 medlemmar. De får lön eller återbäring i förhållande till den omfattning som de deltar i verksamheten.

Kategorier

Förening

Underkategorier

Kooperation, Kooperativ, Bostadsrättsförening, Medlem

Relaterade mallar

Slutredovisning likvidation 2020

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020