Egenföretagare

Ordförklaring

En fysisk person som driver företag (näringsverksamhet).

Kategorier

Fysisk person, Företag, Bolag