Egendom

Ordförklaring

Det som innhas med äganderätt. Indelas i lös och fast egendom.

Kategorier

Äganderätt

Underkategorier

Utmätningsbar, Utmätningsfri, Lös egendom, Begränsad rätt, Beneficiegods, Egendomsfång, Enskild egendom, Förvalta egendom, Fast egendom, Delägare

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2020

Köpeavtal lös egendom Engelsk 2020

Pantavtal (Detaljerat) - Lös egendom 2020