EG-varumärke

Ordförklaring

Ett EG-varumärke ger en ensamrätt för ägaren att använda varumärket kommersiellt. Om någon använder ett varumärke som kan förväxlas med det registrerade varumärket kan det strida mot skyddet och leda till att användningen förbjuds. Ett registrerat EG-varumärke får ett skydd under tio år. Skyddet kan förlängas i tioårsperioder. Ett EG-varumärke är ett kännetecken som kan särskilja ett företags varor från ett annat. Det ska kunna återges grafiskt och kan exempelvis vara ett ord, en figur eller en förpackning.

Kategorier

EG-rätt, Varumärke