Efterställd fordran

Ordförklaring

Fordran som vid konkurs först ges utdelning efter alla andra fordringar blivit betalda.

Kategorier

Fordran, Konkurs

Relaterade mallar

Proprieborgen av företag (Efterställd regressrätt) 2020