Effektiv ränta

Ordförklaring

Visar i procent vad varje lånad krona kostar per år. I detta mått på den verkliga räntekostnaden tas hänsyn till bland annat nominell ränta, samt följdkostnader av lånet såsom uppläggnings- och aviseringsavgifter samt hur ofta ränta, amortering och avgifter betalas.

Kategorier

Ränta