Dubbelbeskattningsavtal

Ordförklaring

Avtal mellan länder som syftar till att undvika dubbelbeskattning av individer som arbetar i något av de avtalsslutande länderna.

Kategorier

Dubbelbeskattning