Dubbel bokföring

Ordförklaring

Dubbel bokföring innebär att affärshändelser bokförs på en debet- och kreditsida. Dubbel bokföring är det vanligaste systemet för bokföring i hela västvärlden och har inte ändrats väsentligt sedan den uppstod på 1400-talet.

Kategorier

Bokföring