Dolda fel

Ordförklaring

Sådana fel och brister i en fastighet som köparen av en fastighet inte kan krävas ha upptäckt vid sin undersökning av fastigheten.

Kategorier

Fastighet