Direktinvestering

Ordförklaring

1. Investering där ett företag eller privatperson direkt eller indirekt skaffar sig ett ägande på 10 procent eller mer av aktier i en verksamhet i ett annat land. 2. En finansiell investering som direkt medför ett kontrollerande ägarinflytande i ett företag.

Kategorier

Investering